Waarschuwingssymbool voor tillen

Veilig tillen = NIET meer tillen!

Met het lichaam is een grotere kracht uit te oefenen dan dat datzelfde lichaam fysiek kan hebben. Je kunt dus meer tillen dan jouw bewegingsapparaat kan hebben. Daarom ontslaat er een probleem als dit daadwerkelijk plaatsvindt.

Het lichaam waarschuwt je niet als je over zijn grenzen heen gaat, dit in tegenstelling als je bijvoorbeeld je hand tegen een heet voorwerp houdt. Omdat dit waarschuwingssignaal ontbreekt, of pas optreedt nadat je te zwaar hebt getild (bijvoorbeeld: pijn in de rug) moet je jezelf beschermen door goed na te denken als je iets optilt. Omdat dit niet zo makkelijk te bedenken valt waar je op moet letten zijn er organisaties die berekeningen en formules hebben gemaakt om daarbij te helpen, bijvoorbeeld het Amerikaanse NIOSH. De berekeningen gaan uit van de situatie dat iemand, als die zijn hele leven heeft gewerkt, wel versleten is, maar niet een extra risico loopt om eerder uit te vallen.

Ook onze overheid hanteert regels die wat eenvoudiger van aard zijn om deze extra risico's te beperken. Ook is een eenduidige tilgrens vastgesteld van maximaal 25 kg. Er wordt hier streng op gehandhaafd. Toch blijf je een groot risico lopen bij tillen, ook al houd je je heel netjes aan de regels en berekeningen.